วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 8.00 น. ภาคค่ําเวลา 18.30 น. ณ หอประชุมอําเภอดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​