วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ โดยนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอดอนเจดีย์ เป็นประธานในพิธี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​