วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมสนุก เช่นการแสดงของเด็กเล็ก และมีการจัดซุ้มต่างๆ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัล โดยมีเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานจำนวนมาก

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 14-01-2023

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​