วันเด็กแห่งชาติ 2567

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรณบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน ซุ้มเล่นเกมส์ต่าง ๆ อาหารและเครื่องดื่มแจกให้กับเด็กนักเรียน มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​