วันเทศบาล

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​