ศึกษาดูงานแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลด่างช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​