สงกรานต์ “Street Food”

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ Street Food” ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ณ ลานดนตรีกลางน้ำ โดยจะมีงานตั้งแต่ค่ำคืนวันที่ 12-14 เมษายน 2567 มีอาหารหลากหลาย ดนตรีทุกค่ำคืน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​