สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียดลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 13 ธค 66 นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอดอนเจดีย์ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียดลดโลกร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และมีการใช้งานเป็นประจำ ตลอดจนมีความเข้าใจในประโยชน์ของการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​