เยี่ยมเยียนและสำรวจบ้านพักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนสันติสุข

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส และสำรวจบ้านพักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนสันติสุข

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​