สำรวจบ้านพักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส และสำรวจบ้านพักอาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. และเวลา 13.00 น. ณ ชุมชนสันติสุข

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​