สำรวจบ้านพักอาศัยและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุชุมชนถ้ำพระ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนถ้ำพระ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​