สำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี ออกสำรวจในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เพื่อสำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักของค่ำคืนของวันที่ 4 ตุลาคม 2566 และเดินทางไปดูประตูน้ำเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ทำนานอกเขตเทศบาล ในการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำทำนาเป็นอย่างดี

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​