อบต.หนองขนากศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นางภัทรารัตน์ แสงภู่ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​