เทศบาลท่าช้างศึกษาดูงาน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงานราชการจากเทศบาลท่าช้าง จังหวัดนครนายก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​