เทศบาลบางกระดี่ศึกษาดูงานข้อมูลการบริหารจัดการกองทุน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองบางกระดี จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาดูงานในด้านการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กละนำมาปรับใช้เป็นแนวมางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกะดี ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณก้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-06-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​