เปิดโครงการลดเค็ม ลดความดัน รู้ไว รู้ทัน ป้องกัน STROKE ประจำปี 2566

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการลดเค็ม ลดความดัน รู้ไว รู้ทัน ป้องกัน STROKE ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดสมอง ป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง และป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในกลุ่มผู่ป่วยโรคเบาหวาน ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​