โครงการกีฬาสัมพันธ์รวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นากเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และนักกีฬา ร่วมเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์รวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนและนักกีฬาได้มีสถานที่ฝึกซ้อมรวมถึงส่งเสริมประสบการณ์แข่งขันให้เกิดความสามารถทางการกีฬาเพิ่มขึ้น

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​