โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการต้านยาเสพติด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 13-11-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​