โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานโครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับเด็ก เตรียมอนุบาล 3 ขวบ ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร โดยมีผู้ปกครองมาแสดงความยินดีในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​