โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธาน โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยมีปกครองมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-04-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​