โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็ยประธานเปิด โครงการจัดทำแผนชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 14-09-2022
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​