โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง ลอกเหมืองฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจีย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พร้อมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. โดยลอกเหมืองรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 20-12-2019

จิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจีย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พร้อมใจจิตอาสาพัฒนาบ้านเมือง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. โดยลอกเหมืองรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​