โครงการฉีดป้องกันโรคพิษสุขบ้า

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้กำหนดแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากฌรคพิษสุนัขบ้า โดยบริการออกฉีดวัคซีนฯ ฟรี ตามบ้านเรือน โดยให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้น ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของแต่ละชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-06-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​