โครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส(ชุมชนสันติสุข,ชุมชนดอนประดู่)

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ร่วมมอบเครื่องบริโภคตามโครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสันติสุข และชุมชนไชยานุภาพ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ ยังได้พบปัญหาของบ้านคุณยายเหนียด ยาทิพย์ เนื่องจากค่าน้ำประปาสูงกว่าปกติ เพราะอาศัยอยู่คนเดียว และได้สำรวจปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองว่าเกิดจากสิ่งใด จึงได้ทราบว่าท่อน้ำซึมตลอดเวลา และสั่งให้เจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมปัญหาดังกล่าว

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​