โครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ร่วมมอบเครื่องบริโภคตามโครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนปราบถ้ำพระ ชุมชนดอนประดู่ ชุมชนปราบไตรจักร และชุมชนไชยานุภาพ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​