โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ

คณะกรรมการชุมชนฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ โดยมีนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เดินทางมาให้การต้อนรับประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือดหาค่าไขมันในเส้นเลือด ค่าไต ค่าเกาซ์ และสารเคมีตกค้างในร่างกาย ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ สมาคมดอนเจดีย์ประชาคม

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​