โครงการตักบาตรปีใหม่

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตร ข่าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-01-2020

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​