โครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๗.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่มทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการมืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-01-2023

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​