โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เวลา 7.00 น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​