โครงการนวดประคบแผนไทย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการส่งเสริมการนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 8.00- 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนวดแผนไทยที่ถูกต้องตามแบบแผน ส่งเสริมการนวดแผนไทยให้เป็นที่รู้จักในชุมชนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และมีความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพรได้ด้วยตนเอง

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​