โครงการปฐมนิเทศน์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจต่อผู้ปกครองของเด็กเล็ก ในการปฏบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 30-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​