โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และมอบเครื่องบริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาสในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนถ้ำพระ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​