โครงการปัจฉิมนิเทศน์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินโครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยมีเด็กและผู้ปกครองมาร่วมงานกันอย่างมากมาย

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 19-02-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​