โครงการปั่นรักษ์ ปั่นบุญ

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนร่วมโครงการปั่นรักษ์ ปั่นบุญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 กรฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. โดยการปั่นจักรยานทำบุญและถวายเทียนพรรษาวัดดอนเจดีย์ และวัดสวนไทรวนาราม ตลอดจนเป็นการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะเป็นพิษ

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-07-2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​