โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้ประจำปี 2567

กองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้ ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนอบรมการเรียนภาษาอังกฤษและศิลปะ

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​