โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอาชีฟระยะสั้น โดยอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับปลูกพื้ชสมุนไพร สามารถสร้างรายได้ และปลูกใช้หรือรับประทานเองในครัวเรือน ซึ่งเป็นสมุนไพรทางเลือกใช้ในการป้องกันโรคในปัจจุบันได้ ได้แก่สมุนไร ขมิ้น ฟ้าทลายโจร มะเว้ง ตะไคร้หอม ขิง และกระชาย ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 20-05-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​