โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 การสาธิตการทำขนมจีบ และการทำขนมกุยช่าย ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-03-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​