โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 2563

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นคือการสาธิตการทำเจลล้างมือ เพื่อป้องโรคติดต่อทางเดินหายใจ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 20-03-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​