โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น”การร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัย

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโรงการฝึกอาชีพระยะสั้น สาธิตการฝึกปฏิบัติการร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัยรูปแบบต่าง ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีผู้เข้าร่วมโรงการฝึกอาชีพระยะสั้นเป็นจำนวนมาก

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 30-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​