โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการสาธิตการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน ในวันที่ 15 มี่นาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​