โครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​