โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2566

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเรื่องวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม และ เทศบาลตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี โดยจัดให้มีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ และแต่งกายย้อนยุคมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​