โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ กรรมการชุมชน เกี่ยวกับความรู้เรื่องสัตว์มีพิษ และการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื่องต้น วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​