โครงการพัฒนาอาชีพเสริมฯ

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการพีฒนาอาชีพเสริม เพิ่มร่ยได้ให้ชุมน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหรรม ได้แก่การฝึกอบรมหลักสูตร การทำน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว การเพ้นกระเป๋า การทำเหรียญโปรยทาง ในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ดอนเจดีย์ประชาคม

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-09-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​