โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลฯ(มอบป้าย Clean Food Good Taste)

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด พร้อมมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับผู้ประกอบการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​