โครงการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหารกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ตามมาตราการป้องกัน Covid-19 ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ตลาดสดเมืองทอง และ Street food หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “คุมเข้มมาตราการหลัก + มาตราการเสริม + ปชช.มีวินัยส่วนตัว + ภาครัฐสนับสนุน + ภาคเอกชนร่วมมือ เพื่อกำจัด Covid-19”

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 27-01-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​