โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งออกรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งออกรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 และได้เดินทางไปบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​