โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปี 2566

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยนำสิ่งของที่ประชาชนร่วมบริจาคไปแจกและนำอาหารไปเลี้ยงให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยมเบือ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​