โครงการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรีฯ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ผู้รักประชาธิปไตยร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยจะเริ่มขบวนจากหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปตามตลาดในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น.

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-03-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​