โครงการลอกท่อระบายน้ำ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำภายในชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในระหว่่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 22-03-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​